Προστασία δεδομένων & GDPR

Προστασία δεδομένων & GDPR

Προστασία δεδομένων και GDPR

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,  περιγράφει το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγονται, διατηρούνται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των χρηστών αυτού του ιστοτόπου. 

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail, τηλέφωνο κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Σας προσκαλώ να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική περί  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία περιγράφει  το προαναφερθέν πλαίσιο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

1.Νομική Βάση συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση συλλογής δεδομένων, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην παρ. 2 της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση και η συμμόρφωση σε νομική υποχρέωση.

2.Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων και σκοπός χρήσης

Ενδέχεται να συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα που εσείς παρέχετε στην θεραπεύτρια, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι τα άμεσα αναγνωριστικά σας, όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου. Τα εν λόγω δεδομένα, υπάρχει πιθανότητα να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την παροχή  υπηρεσιών κατόπιν αιτήματός σας, και ειδικότερα κατόπιν εγγραφής σας στην πλατφόρμα αποστολής ενημερωτικών δελτίων (“newsletters”) ή σε περίπτωση κατά την οποία αποστείλετε μήνυμα μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας που τηρείται στον ιστότοπο, με αποκλειστικό σκοπό να επικοινωνήσει η θεραπεύτρια μαζί σας, όταν αυτό καταστεί απαραίτητο βάση συγκεκριμένων συνθηκών. Ειδικότερα:

Α.        Σε περίπτωση εγγραφής για αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου/Newsletter

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε για αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου /Newsletter,  θα πραγματοποιείται καταγραφή και χρήση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης/e-mail με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστέλλεται το Ενημερωτικό Δελτίο/Newsletter, το οποίο μπορεί να αφορά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, διοργάνωση σεμιναρίων και αποστολή ενημερωτικών κειμένων- άρθρων. Η αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου/Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία αλλά αποτελεί ενημερωτική καμπάνια. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας για αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου /Newsletter και να διαγραφείτε από το σχετικό κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων/mailinglist που δημιουργείται, ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα/e-mail στη διεύθυνση universe@livesinthemaking.com, προκειμένου να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη σχετική λίστα ή την αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών σας στοιχείων. Έχετε επίσης τη δυνατότητα κάθε φορά που λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο/Newsletter στην ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail σας, να επιλέξετε την εντολή «unsubscribe» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Β.        Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος  μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Η συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον χρήστη του ιστοτόπου για την αποστολή μηνύματος συνεπάγεται τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, μόνο έπειτα από σαφή θετική ενέργεια του χρήστη του ιστοτόπου, ο οποίος επιλέγει τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας με την θεραπεύτρια. Αυτή η φόρμα επικοινωνίας δεν συνιστά την αποκλειστική επιλογή επικοινωνίας του χρήστη του ιστοτόπου με την θεραπεύτρια καθώς λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά, παρατίθενται σε σχετική ενότητα του ιστοτόπου. Η θεραπεύτρια επεξεργάζεται τα στοιχεία που υποβάλλει ο χρήστης του ιστότοπου στην φόρμα επικοινωνίας, μόνο για δική του αποκλειστική χρήση και για την επικοινωνία με τον αποστολέα του μηνύματος, χωρίς τα εν λόγω στοιχεία να παρατίθενται σε τρίτους. Η θεραπεύτρια συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που ο χρήστης του ιστοτόπου υποβάλλει στη φόρμα επικοινωνίας, αποκλειστικά και μόνο για εσωτερική χρήση και υπό την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.  

Γ.      Συμμόρφωση σε νομική υποχρέωση

Τα προσωπικά δεδομένα που με την συγκατάθεσή σας έχετε χορηγήσει στην θεραπεύτρια ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, ήτοι αυτή της έκδοσης φορολογικού παραστατικού, σε περίπτωση που ο θεραπευόμενος/η δέχεται τις υπηρεσίες της θεραπεύτριας εξ αποστάσεως. 

3.  Συλλογή αρχείων ‘’cookies’’

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του χρήστη του ιστοτόπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου. Η θεραπεύτρια χρησιμοποιεί ‘’cookies’’ με περιορισμένες δυνατότητες. Τα ‘’cookies’’ που χρησιμοποιεί η θεραπεύτρια δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που κάνατε χρήση του ιστοτόπου στο παρελθόν. Η θεραπεύτρια επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα ‘’cookies’’ μόνο για “τυφλή” (μη προσωποποιημένη) στατιστική ανάλυση και για να προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας μου με το κοινό. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής (browser) σας, ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie. (Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies).

Επιπρόσθετα, οι συνεργάτες/προμηθευτές παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών ή ανάλυσης διαδικτύακής χρήσης ιστοτόπου ενδέχεται να συλλέξουν δεδομένα για τους επισκέπτες του ιστοτόπου ή άλλων ιστοσελίδων λόγω αυτών των διαδικτυακών ετικετών/ “cookies”, να συντάξουν εκ μέρους της θεραπεύτριας αναφορές σχετικά με την επισκεψιμότητα/κίνηση (website’s activity) και ενδέχεται να παρέχουν περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται εν γένει με τηρήση του ιστοτόπου και του Διαδικτύου. Επίσης, μπορεί να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες σε άλλα μέρη, εάν υπάρχει σχετική νομική απαίτηση να το πράξουν, ή εάν προσλαμβάνουν άλλα μέρη για να επεξεργάζονται πληροφορίες για λογαριασμό τους.

4. ‘’Google Analytics’’

O παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ‘’Google Analytics’’, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων, που προσφέρεται από την Google. Το ‘’Google Analytics’’ χρησιμοποιεί «cookies»,  τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και διευκολύνουν στην ανάλυση της χρήσης που κάνετε στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση σας (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα, να συντάξει αναφορές για τους διαχειριστές της σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.

Η Google μπορεί, επίσης, να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από το νόμο ή εάν τυχόν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της. Η Google δε θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που κατέχει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics πατώντας εδώ.

5. Πρόσθετες εφαρμογές Social plugins

Στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές ‘plugins’ των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης facebook, twitter, Google+, LinkedIn και Pinterest. Σε περίπτωση που βρεθείτε σε μια σελίδα στον ιστότοπο της θεραπεύτριας, στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα plugin, ο περιηγητής θα επικοινωνήσει με το διακομιστή των παραπάνω πλατφορμών προκειμένου να φορτώσει το plugin και να το προβάλει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι πλατφόρμες λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας. Όταν φορτώσει το plugin, η πλατφόρμα ενσωματώνει το περιεχόμενο που διαθέτει, στον ιστότοπο της θεραπεύτριας. Για το λόγο αυτό ,δε γνωρίζουμε πόσα δεδομένα μπορεί να συλλέξει η πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα plugins. Οι πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα υπόκεινται στην πολιτική προστασίας των πλατφορμών. Αν είστε συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα από τον προσωπικό σας λογαριασμό τη στιγμή που επισκέπτεστε τον ιστότοπο της θεραπεύτριας, η πλατφόρμα μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας σε αυτήν. Επιπλέον, αν αναπτύξετε δραστηριότητα με τα plugins, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί ‘Like’ ή προσθέτοντας ένα σχόλιο μέσω του Facebook λογαριασμού σας, οι πληροφορίες που παρέχετε με αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται απευθείας στην πλατφόρμα και αποθηκεύονται εκεί. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στην πλατφόρμα είναι πιθανό η διεύθυνση IP σας να αναγνωριστεί και να αποθηκευτεί από την πλατφόρμα εφόσον πατήσετε πάνω στα plugins του. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσα και ποια δεδομένα συλλέγει η κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, πώς τα επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί, ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε και να ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις που μπορείτε να τροποποιήσετε για να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, μεταβαίνοντας στην πολιτική χρήσης δεδομένων εκάστης.

6. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι λειτουργούν και συντηρούνται από τρίτους, χωρίς να ελέγχονται από την θεραπεύτρια. Οι πολιτικές, που ακολουθούν οι ιστότοποι αυτοί σχετικά με τις πληροφορίες που εσείς παρέχετε, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σε άλλους ιστότοπους ή σε ιστότοπους που σας προτείνει ο παρών ιστότοπος, θα διέπονται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας του εκάστοτε ιστότοπου. Όταν κάνετε ‘κλικ’ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, εισέρχεστε σε διαφορετικούς ιστότοπους. Η θεραπεύτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστότοπων. Είναι σημαντικό να διαβάσετε (επιπλέον της παρούσης) τις πολιτικές προστασίας στους διαφορετικούς ιστότοπους που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από την πολιτική του παρόντος ιστότοπου.

7. Σύσταση ιστοσελίδας σε τρίτους 

Τυχόν σύσταση του παρόντος ιστοτόπου από μέρους των χρηστών μέσω κοινωνικών δικτύων (Facebook κλπ.), μηνυμάτων κάθε φύσεως συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) δεν συνιστά επουδενί για την θεραπεύτρια λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή/και πληροφοριών του χρήστη καθώς και του τρίτου ως προς τον οποίον απευθύνεται η σύσταση. 

8. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους- Xρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων   

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατόπιν παροχής συγκατάθεσης από μέρους σας σύμφωνα με την παρ. 2 της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, ενώ θα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για την συμμόρφωση με νομικές (έκδοση φορολογικών παρασταστικών) ή κανονιστικές απαιτήσεις.

9. Δικαιώματα χρήστη ιστοτόπου

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους

ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Τέλος, σε περίπτωση ύπαρξης δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.  Για να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση universe@livesinthemaking.com, το οποίο θα απαντάται άμεσα και το αργότερο εντός (2) ημερών από τη λήψη του αιτήματος. 

10. Καταληκτικές επισημάνσεις 

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιείται οιαδήποτε χρονική και θα αναρτάται επικαιροποιημένη στον παρόντο ιστότοπο.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το πώς επεξεργάζομαι τα προσωπικά σας δεδομένα και πως σας εξυπηρετώ για ασκήσετε τα δικαιώματά σας, τότε έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία ή παράπονο στην σχετική αρμόδια ανεξάρτητη διοικητική αρχή:  ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Ταχυδρομική Διεύθυνση:, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax:+30-2106475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

B. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

1.. Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του χρήστη στις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. Ο παρών ιστότοπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας-διαχειρίστριας του παρόντος ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου, οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

3. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας-διαχειρίστριας του παρόντος ιστοτόπου  και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της ιδιοκτήτριας-διαχειρίστριας του παρόντος ιστοτόπου.

4.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και δύνανται να τροποποιούνται οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. 

Μπορούμε να σας καλέσουμε δωρεάν

error: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή | You are not allowed to copy content